Duidelijke afspraken

Voor uw gemak heeft Icarus reeds een aantal diensten samengevat in standaard contracten. Om u een indruk te geven vindt u hier een aantal mogelijkheden. Natuurlijk beperken wij ons niet tot deze standaard contracten. Dienstverlening ad-hoc of een volledig maatwerk overeenkomst (SLA) is ook geen probleem. Voorop staat dat u weet wat u van ons kunt verwachten en niets een jarenlange prettige relatie in de weg staat.

Server Monitoring Service

De Server Monitoring Service is een dienst van Icarus Automatisering b.v. met als doel uw server of servers zo goed mogelijk te laten functioneren door deze preventief te controleren. Door monitoring kunnen potentiële problemen snel gesignaleerd, aangepakt of zelfs voorkomen worden. De Server Monitoring Service bestaat uit twee soorten periodieke controles: een dagelijkse en maandelijkse. Deze controles worden vanaf ons kantoor (remote) uitgevoerd. Standaard worden de mailserver en de fileserver gecontroleerd.

Kritieke zaken als het slagen van de back-up en een analyse van de virusmeldingen zullen dagelijks worden gecontroleerd. Daarnaast zal er iedere maand een uitgebreide controle op de server(s) uitgevoerd worden. Er zal bekeken worden of alle benodigde services daadwerkelijk gestart zijn, of er nog voldoende vrije schijfruimte op de server(s) aanwezig is en of de logboeken fouten bevatten. Tevens zal maandelijks de antivirussoftware indien nodig geupdate/bijgewerkt worden voor een optimale bescherming. Het updaten van de antivirussoftware is in het algemeen automatisch ingesteld. Van de uitgevoerde controles wordt maandelijks een rapportage toegezonden met eventuele aanbevelingen voor de continuïteit van uw server(s).

topback
© 2000-2010 ICARUS Automatisering bv | Sitemap
Disclaimer